WHAT IS AN ARTISTIC EXPERIENCE ? 

Nghệ thuật có làm thay đổi cách thưởng thức đồ uống ?

Trải nghiệm nghệ thuật là gì ?

Vẽ tranh có tác dụng gì với con người ?

Vẽ tranh có cần sự chuyên nghiệp không ?

Chất liệu phổ biến trong vẽ tranh nghệ thuật ?

Bắt đầu tham gia một lớp học vẽ như thế nào ? 

GREEN CO - Truyền sóng cảm hứng nghệ thuật trong thiết kế & hội họa, Khơi nguồn những ý tưởng và ý niệm đẹp trong nghệ thuật.

Sắc Sen Hồng (40 x 40 ) cm

Sơn acrylic 

Tóc Mây (40 x 40 ) cm

Sơn acrylic 

Mộng sau Núi  (40 x 40 ) cm

Sơn acrylic 

Ngày nhiều Nắng